Sample title
Мақсат:

Әлеуметтік қызмет көрсету - бұл әлеуметтік қолдану, әлеуметтік- тұрмыстық жағдайда қиыншылық көрген жандарға көмек көрсету болып табылады.Ал, біздің мақсатымыз өмірде көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын беру арқылы, қоғамымызда бір игі іс жасу болып табылады.

Sample title
Міндеттер:

Қазақстан Республикасының заңнамалары жеке әлеуметтік топтарға қызмет көрсетуді толықтырып, оның мазмұныны кеңітілді. Заңнамалық негізде әлеуметтік қызмет көрсету қарт адамдардың, мүгедектердің катынастарын реттеуге бағытталған. Бұл халықты әлеуметтік қорғаудың бір түрі болып саналады.