Sample title
Жобаның мақсаты:

Қостанай облысының мәдени-құндылықтарын жинақтау арқылы «Қостанай мәдениетінің 3d max бағдарламасында электронды мұражайын» дайындау.

Sample title
Жобаның міндеттері:

1. Рухани жаңғыру аясында Қостанай облысының мәдениеті әлемдік деңгейде дамыған елдерден еш кем түспейтіндігін және тең дәрежелі насихат орталығына лайықты екендігін көрсету.
2. «Мәңгілік ел»ұлттық идеясы негізінде жоғары рухани-адамгершілігі жоғары, құзыретті және патриот жастарды тәрбиелеуге бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру;
3. Қостанай облысы мәдениеті туралы мәліметтерді бір орталыққа жинақтау.

Sample title
Күтілетін нәтиже:

Қостанай мәдениетінің электронды мұражайы 3d max компьютерлік бағдарламасында жасалып, әлемдік деңгейде насихат орталығына айналады.
Жоба нәтижесінде «Білімгерлердің рухани-адамгершілік мәдениетін қалыптастыруда мұражай ісін дамытудың ерекшелігі» атты мақала Студенттік конференция материалдары жинағына енеді.
Электронды мұражай мәдениеттанушыларға, өлкетанушы білімгерлерге, оқушыларға оқу үрдісінде қолданылатын құрал болады.

Презентация

Loading...

Видео